Kruhový trénink

Kruhový trénink je vysokointenzivní intvervalové cvičení, při kterém se na 6-8 stanovštích procvičí celé tělo. Základní interval je 30 sekund, po kterých následuje krátká, standardně 10-15 vteřinová, pauza na přesun na další stanoviště. Kruhový trénink lze i cvičit i na počet opakování 8-12. Za 1 trénink se 1 "kruháč" projede 6-7x. Cviky na stanovištích jsou voleny tak, aby se po sobe vždy procvičovala jiná partie, střídáme velké svalové partie s malými svalovými partiemi. Název kruhový trénink je odvozen z rozpoložení jednotlivých stanovišť, kde jsou všechny cviky uspořádány do kruhu.